Περιηγηθείτε στα προγράμματα που εκπονούνται στο σχολείο μας!


Α Γ Γ Λ Ι Κ Α

eTwinning 2014-15
Let' s write a story
The European Schools Newspaper

eTwinning 2015-16
The European Schools Newspaper
More than Pen Pals

Σχολικές δραστηριότητες 2014-15, 2015-16
Let' s write a story

tampleta.jpg
The European Schools Newspaper
More than Pen Pals

eTwinning 2016 (March - June)
My first alphabet book

eTwinning 2015-16
Let' s be pen pals

Our eTwinning projects blog